שאלה:
האם מומלץ לשמן צילינדר תקוע?

מפתח לא מסובב את המנעול או שהמנעול מסתובב בקושי. האם כדאי לשמן את הצילינדר?

תשובה: לא! בצילינדר ישנם פינים קטנים – על הפינים האלה מצטבר אבק שחודר מבעד לחור המנעול. אם נשמן, השמן יבוא במגע עם האבק, יהפוך לבוץ שיתייבש על הפינים ואז יהיה עוד יותר קשה לפתוח את הצילינדר. לפעמים גם הסיבה לקושי בסיבוב המפתח לא תלוי בצילינדר.